ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

เว็บไซต์เป็นช่องทางสื่อสารธุรกิจและแบรนด์ที่สำคัญ แสดงถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจบนโลกออนไลน์ เปรียบเสมือนหน้าร้านของเรา การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีต้องตอบโจทย์การเข้าชมของลูกค้า ทั้งด้านข้อมูล การใช้งาน ความสวยงาม ร่วมถึงช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์และเพิ่มยอดขายในที่สุด "การออกแบบเว็บไซต์ของเราจึงโฟกัสที่ประเภทธุรกิจก่อนเป็นอันดับแรก"

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บขายของ ให้บริการด้านการจัดทำเว็บไซต์ เว็บอีคอมเมิร์ส รับออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์ตามแผนธุรกิจ ตลอดจนการจัดทำระบบต่างๆ ที่ต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการเนินธุรกิจ ออกแบบเว็บไซต์รองรับการแสดงผลทุกหน้าจอด้วยเทคนิค Responsive Design รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ แลปท้อป มือถือ หรือแท็บเล็ต

รูปแบบของโฆษณาเว็บไซต์ มีให้เลือกหลักๆ 3 รูปแบบคือ


1. เว็บไซต์แบบหน้าเดียว

เว็บไซต์จะแสดงทุกอย่างไว้หน้าเดียว โดยใช้วิธีเลื่อนขึ้น ลง

วัตถุประสงค์ :

เน้นนำรายละเอียดไม่สับซ้อน

ข้อมูลที่ต้องใช้ :

รายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดความต้องการในหน้าเว็บ


2. เว็บิไซต์แบบหลายหน้า

วัตถุประสงค์ :

มีการ link ไปหน้าต่างๆ มีหลายหน้าเว็บเชื่อมต่อกัน

ข้อมูลที่ต้องใช้ :

รายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดความต้องการในหน้าเว็บ


3. เว็บไซต์ E-Commerce

เป็นการนำเสนอเว็บเพื่อเสนอขายสินค้าที่สามารถ ซื้อขายผ่านระบบเว็บไซต์ได้สมบูรณ์

วัตถุประสงค์ :

เน้นการขายสินค้าหรือบริการบนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงการจัดทำงานด้านหลังเช่นการตัดสต๊อกสินค้า การออกเอกสารการขาย เป็นต้น

ข้อมูลที่ต้องใช้ :

ข้อมูล รูปภาพ รายละเอียดต่างๆ


แพ็คเกจราคา


เว็บหน้าเดี่ยว

฿7500

 • ตรวจความต้องการ
 • แนะนำรูปแบบเว็บ
 • เตรียมข้อมูล
 • จัดทำเว็บ
 • ระยะเวลา 15 - 25 วัน
 • ส่งมอบงาน
 • ดูแลเว็บไซต์ ปรับแก้ ฟรี 6 เดือน
 • ฟรีโฮสติ้ง และโดเมนเนม 1 ปี
Order now
เว็บหลายหน้า

฿19000

 • ตรวจความต้องการ
 • แนะนำรูปแบบเว็บ
 • เตรียมข้อมูล
 • จัดทำเว็บ
 • ระยะเวลา 30 - 45 วัน
 • ส่งมอบงาน
 • ดูแลเว็บไซต์ ปรับแก้ ฟรี 6 เดือน
 • ฟรีโฮสติ้ง และโดเมนเนม 1 ปี
Order now
เว็บไซต์ E-Commerce

฿39000

 • ตรวจความต้องการ
 • แนะนำรูปแบบเว็บ
 • เตรียมข้อมูล
 • จัดทำเว็บ
 • ระยะเวลา 45 - 60 วัน
 • ส่งมอบงาน
 • ดูแลเว็บไซต์ ปรับแก้ ฟรี 6 เดือน
 • ฟรีโฮสติ้ง และโดเมนเนม 1 ปี
Order now